Finansnyt

Overflade og grundvand i USA

De to USA kort herover viser øverst fugtigheden i procent nær overfladen og nederst grundvandet. Disse to kort er lavet på baggrund af Nasa satellitters optagelser mellem august 2012 og juni 2013, og de viser bl.a., at der er ved at være rettet op efter den meget tørre periode i 2012, der påvirkede 80% af de amerikanske afgrøder.