Finansnyt

USA optager mere gæld end til dækning af budgetunderskud


USA har et budgetunderskud på $68.4 mia. i juni og $1 trillion for de første 9 måneder af budgetåret startende 1. oktober 2009. Det positive er at udgifterne falder som vist i grafen ovenfor fra ‘Econompicdata’, mens det negative er størrelsen af budgetunderskuddet sammenlignet med budgetårene tilbage til starten af 80’erne. Grafen nedenfor viser det akkumulerede budgetunderskud over de seneste 3 år og 9 måneder. Her er det værd at bemærke, at den gæld regeringen har udstedt til at finansiere budgetunderskuddene langt overstiger behovet. De seneste 3 år og 9 måneder har regeringen udstedt gæld for $4.7 trillioner til at finansiere en vækst i budgetunderskuddet på $3.2 trillioner. Hvad er baggrunden for denne overfinansiering på $1.5 trillioner?