Finansnyt

USAs samhandel med Kina

china090114

Grafen herover viser udviklingen i den amerikanske samhandel med Kina. De orange søjler viser udviklingen i den amerikanske import fra Kina, mens de lysegrønne søjler viser størrelsen af den amerikanske eksport til Kina. Den blå linie udtrykker dermed udviklingen i handelsunderskuddet (fra amerikansk side).