Finansnyt

USA’s udgifter til Irak krigen

Bush regeringens estimat på omkostningerne af Irak krigen var $55 milliarder i 2003. Foreløbigt er der brugt $1.6 trillioner. Deraf er $84 milliarder gået til medicin og hjælp til invaliderede krigsveteraner. Det estimeres, at krigsveteraner og deres familier vil modtage yderligere $500 milliarder over de næste årtier. I en rapport ‘cost of wars’ fra Brown University estimeres renteomkostningerne og afdrag fra den gældsfinansierede Irak krig at beløbe sig til $4trillioner frem mod år 2053. Dermed bliver de samlede omkostninger på $6 trillioner – en budgetoverskridelse på over 100 gange.