Finansnyt

USDA nedjusterer på sojabønnerne

Den amerikanske afgrøde rapport fra landbrugsministeriet, den såkaldte WASDE rapport, viste en nedjustering af den globale produktion af oliefrø, der ventes at blive på 577 mio. tons, hvilket er 1,6 mio. tons mindre end i september rapporten. Det betød også en nedjustering af slutlagrene på 1,6 mio. ton til 107,9 mio. tons.

De amerikanske slutlagre af sojabønner var også mindre end markedet havde forventet, og det fik prisen til at stige ganske markant. Den amerikanske futureskontrakt på sojamel (dec. 2017) steg og brød vigtig modstand. Det kan indikere en bevægelse mod 345-349 niv. – måske højere – se grafen herunder:

Derimod var der tale om en opjustering af forventningerne til de amerikanske hvedelagre, og resultatet var da også, at hvedekontrakten faldt i det amerikanske marked.

Forventningerne til den globale hvedeproduktion er forhøjet, selv om der er tale om en nedjustering for Australien. Men den mere end opvejes af opskrivninger i Rusland, EU og Indien. Den russiske produktion er yderligere opskrevet med 1 mio. tons til 82 mio. tons, hvilket i givet fald vil være en ny rekord.

Forventningerne til de globale slutlagre er opjusteret med næsten 5 mio. tons til 268.1 mio. tons, og det vil i givet fald også være en ny rekord. Det er naturligvis med til at fastholde den nedadrettede pres på hvedeprisen, der har mulighed for bryde den tidligere bund i 156,50, når vi kigger på møllehvede dec. 2017 (se grafen herunder). Vi har et muligt mål omkring 148 €.

Hele afgrøde rapporten for oktober kan downloades ved at klikke på billedet herunder: