Finansnyt

Vækstbidraget fra privatforbruget aftager i USA

Væksten i BNP fra 1. til 2. kvartal 2011 svarer til en årlig vækst på 1.3%, hvilket ligger under forventningerne på 1.8%. Grafen ovenfor viser BNP, der er delt op på de 4 hovedområder. Her fremgår det, at væksten i privatforbruget er aftagende. Det er stærk bekymrende, da det er privatforbruget, der skal være ‘trækhesten’ i et økonomisk opsving. Væksten i 2. kvartal består primært af et fald i importen, stigning i regeringens investeringer og private investeringer, der ikke er relateret til boligbyggeri.