Finansnyt

Vækstudsvingene er blevet mindre siden 1986

Grafen herover viser den moderation, der er sket i den amerikanske vækstrate siden 1986 i forhold til perioden fra 1950 til 1986. Der er tale om en periode siden 1986, hvor centralbankerne har ført en mere aktiv politik. Yderligere en faktor, der kan være med til at begrænse vækstudsvingene fremover, er det faktum, at den offentlige sektor i USA udgør en større og større del af det samlede BNP.