Finansnyt

Vestas stiger til nye højder

Vestas aktien fortsætter optrenden, idet aktien uden problemer har været i stand til at holde sig over vigtige støtteniveauer. Op til bunden i 2012 var det næsten umuligt at få nedtrenden til at vende. Nu er det omvendte så tilfældet, idet der har (og er) fortsat oplæg til, at aktiens optrend er i færd med at opbygge et topsignal. Men dette topsignal bliver altså først udløst, hvis aktien bryder støtte. Vi har et næsten objektivt støtteniveau, som vi kan forholde os til, og det er 50 dages gl. gns. (den grønne linie), som nu befinder sig på 136, men som jo altså flytter sig opad. Lige over dette finder vi bundlinien i den potentiel kileformation (afslutningsmønster) opad (de to stiplede røde linier) på 143.50. Brud og lukkepris under disse to niveauer vil signalere, at toppen er i hus. Indtil det sker, kan optrenden i første omgang forsøge at nå toplinien i kilen, som er ved 169-170 og muligvis også næste større mål, som er 2008 bunden (fra finanskrisen) på 180. Det er nemlig ikke unormalt, at kursen kortvarigt går over toplinien i en kileformation, før tendensen vender. Hold øje med evt. divergenser mellem de højere aktiekurser og lavere toppe i de tekniske modeller, ligesom en faldende omsætning i forbindelse med højere kurser også kan være et varsel om, at køberinteresserne er “mættet”.