Finansnyt

Vi er ikke bange for inflation i USA, så længe…

På trods af den voldsomme udpumpning af likviditet i USA (centralbanken køber bl.a. for 85 mia. $ obligationer hver måned), så er vi ikke så bange for inflationsspøgelset, idet omsætningshastigheden på pengene fortsat falder. I Grafen herover er med blåt vist omsætningen af pengemængden M1 og M2 i forhold til BNP. Begge grafer har været skarpt nedadrettet siden finanskrisen. Vi er mere nervøse for, at aktiemarkedet i øjeblikket tager helt fejl af situationen. Læg mærke til den røde linie, der viser S&P 500 indexet. Her faldet kurven (som den skulle) i forbindelse med finanskrisen, men viser nu igen stigning, hvilket altså igen er et billedet på, at stigningen i aktierne er et produkt af likviditet og ikke en reel bedring i de økonomiske forhold.