Finansnyt

Virksomhedernes gæld stiger hurtigere en kontantbeholdningen

De amerikanske Russel 3000 selskaber har den største beholdning af kontanter på deres balancer i historisk sammenhæng. Derfor er den generelle opfattelse, at mange selskaber har luft til at investere og udbetale dividende til aktionærerne. Citigroup har set nærmere på virksomhedernes forhold. Her fremgår det, at de 20 største selskaber med størst kontantbeholdning står for over 40% af den samlede kontantbeholdning blandt Russel 3000 selskaberne. Blandt de 20 selskaber er væksten i kontantbeholdningen 15-20%, mens den i de resterende er 0-5%. Samtidigt viser ovenstående graf, at mens kontantbeholdningen vokser, vokser virksomhedernes gæld hurtigere. Samme billede ses nedenfor,  hvor kontantbeholdningen ses i % af gælden. Den har været faldende siden 2010. I det lys er forholdene forringet med henblik på udbyttebetalingerne til aktionærerne.