Finansnyt

Yderligere et par charts omkring arbejdsløsheden i USA

Hermed yderligere et par charts, der sætter den amerikanske arbejdsløshed i historisk perspektiv. Chartet herover viser, at der kræves 264.000 nye jobs om måneden i USA, hvis arbejdsløsheden ved udgangen af næste præsident periode skal være tilbage på niveauet fra før finanskrisen. Chartet herunder viser, hvordan tabet af arbejdspladser i USA i forbindelse med den seneste recession har udviklet sig i sammenligning med de tidligere opsving siden 2. verdenskrig. Dette chart viser tydeligt, at problemerne er langt større end på noget tidspunkt siden krigen.