Før du investerer

Investin Demetra er en afdeling under Investeringsforeningen Investin.

Ved investering gennem en investeringsforening investerer du sammen med andre. Som investor ejer du en del af den samlede investering og ved at investere med andre får også små investorer adgang til professionel pleje, risikospredning og stordriftsfordele.

Mange tror investeringsforeninger primært er til mindre investorer. Men investeringsforeninger er for både små og store investorer. En bred vifte af Danmarks største investorer har valgt at placere store dele af deres formue i investeringsforeninger, for derigennem at få en række fordele.

I Investin Demetra betales ikke formidlingsprovision eller tegningsprovision til rådgivere. Det betyder at en større del af afkastet tilfalder investorerne.

Udover fælles bestyrelse og fælles administrator har Investin Demetra ingen sammenhæng med de andre afdelinger af Investin.

International business team showing unity with their hands toget