Omkostninger

Vi vil gøre op med de uigennemsigtige omkostninger, som mange oplever i investeringsforeninger. Her har du overblik over omkostningerne i Investin Demetra:

Hands of businessman with calculator

Når du køber

Købskursen for et investeringsbevis fastsættes efter dobbeltprismetoden som indre værdi plus et emissionstillæg på maksimalt 0,75 % af købsbeløbet under normale markedsforhold.

Emissionstillægget består af omkostninger til Nykredit Portefølje Administration A/S, handelsomkostninger til køb i Investin Demetras portefølje og markedsføringstillæg til Demetra Fondsmæglerselskab.

Mens du ejer

De løbende omkostninger består af maksimum 1 % i årligt porteføljeforvaltningshonorar af værdien af dine investeringsbeviser til Demetra Fondsmæglerselskab. Denne omkostnings relative størrelse falder i takt med at formuen stiger efter denne trappe:

Provision

Dertil kommer maksimalt 0,9 %, der fordeler sig på administration, depotselskab, revisor, bestyrelse, børsnotering, market maker, udsteder af investeringsbeviser, Finanstilsynet og omkostninger i ETF fonde. Niveauet for dette er anslået på baggrund af en række forudsætninger.

Hvis du vælger at sælge

Salgskursen for et investeringsbevis fastsættes efter dobbeltprismetoden som indre værdi fratrukket et indløsningsfradrag på maksimalt 0,25 % af salgsbeløbet under normale markedsforhold. Indløsningsfradraget skal dække omkostninger til Nykredit Portefølje Administration A/S og handelsomkostninger til salg i Investin Demetras portefølje. Der er ingen omkostninger til Demetra Fondsmæglerselskab når du sælger dine investeringsbeviser.

I forbindelse med køb og salg af Investin Demetra vil der desuden være almindelige kurtageomkostninger til dit pengeinstitut.

Du kan se et eksempel på omkostningerne for en investor her.