Skat

Investin Demetra er en ikke-udbytte betalende investeringsforeningsafdeling. Som investor vil afkastet af frie midler blive beskattet efter lagerprincippet. Det betyder årlig beskatning af såvel realiserede som urealiserede gevinst og fradrag for eventuelt tab.

Hvem kan investere?

Big group of people

Skattereglerne betyder, at en investering i Investin Demetra er optimeret for pensionsmidler, selskabsmidler og midler i virksomhedsordningen (VSO), mens det skattemæssigt er mindre fordelagtigt for midler underlagt personskatteloven.

Beskatningen sker for investorer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst efter lagerprincippet og for selskaber som selskabsindkomst. Midler under virksomhedsordningen beskattes efter lagerprincippet, og afkastet indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen.

Pensionsmidler beskattes af afkastet efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne for pensionsskatteloven.

Yderligere information om skatteregler kan findes hos SKAT.

For mere detaljeret information henvises dog til din egen skatterådgiver.