Udviklingen i salget af aviser på globalt plan

Det er almindeligt kendt, at dagpressen generelt lider under fremgangen af de digitale medier. Grafen herover illustrerer tilbagegangen (og fremgangen) i avissalget mellem 2008 og 2012 i procent. De nederste kurver viser den procentvise tilbagegang, som altså af de viste lande er størst i Danmark med en tilbagegang på næsten 42%. Derimod viser de øverste søjler, at der er fremgang i andre lande – ikke mindst i Kina, hvor oplagstallet steg 33% fra 2008 til 2012. Tallene bygger på World Association of Newspapers and New Publishers.

Indlægget er lukket for kommentarer.