Seneste finanstilsynsbesøg

Finanstilsynet var i marts 2016 på inspektion i Demetra Fondsmæglerselskab A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet fokus på investorbeskyttelse og compliance

Du kan læse en redegørelse fra Finanstilsynet om besøget og tildelte påbud her

Evt. spørgsmål kan rettes til

Svend Jørgen Jensen - chefstrateg

Stifter, chefstrateg
Svend Jørgen Jensen
sjj@demetra.dk
telefon 87 22 90 81
mobil 20 16 97 14