Agroanalysen

Agroanalysen er en 14 dages publikation, der indeholder en vurdering af de internationale konjunkturer med vægten lagt på de amerikanske konjunkturer, fordi USA fortsat er ledende i det økonomiske verdensbillede.

Konjunkturbilledet er vigtigt af hensyn til timingen i investeringer i jord og fast ejendom, konvertering fra f.eks. kort til lang rente og  investeringer i aktier.

Da spindelsvævsteorien danner grundlag for de cykliske elementer i prisudviklingen, viser Agroanalysen også de langsigtede cykliske elementer i landbrugets råvarer. Endelig bringer Agroanalysen vurdering af valutakursudviklingen på nogle hovedvalutaer med henblik på anbefaling af lånevalutaer.

Publikationen henvender sig primært til personer eller virksomheder, der arbejder inden for landbruget.

Et abonnement inkluderer fri telefonisk rådgivning.