Business Cycle og Aktie strategi

Business Cycle og Aktie strategi er en publikation, der hver uge analyserer og konkluderer på signifikante udviklinger på verdens store aktiemarkeder.

1 gang om måneden udvides publikationen med en analyse af Business Cycle og parametre, der er væsentlige for en langsigtet vurdering af det generelle aktiemarked.

Publikationen er en værdifuld hjælp til vurdering af udviklingen på mellemlang og lang sigt på aktiemarkederne og input til allokering af sin aktieportefølje.

Publikationen henvender sig til primært til privatpersoner, virksomheder og organisationer, der har interesse eller direkte relation til aktiemarkedet.

 

Publikationen udkommer hver fredag.