Månedens- og Ugens Trend

Månedens trend er en månedlig udgivelse, der udkommer i starten af hver måned. Publikationen er en trendanalyse af den langsigtede udvikling på tværs af de finansielle markeder. Det indbefatter en konjunkturanalyse udfra ‘Business Cycle Teorien’; en analyse af de korte og lange renter i USA, UK, Europa og Japan; en analyse af det generelle aktiemarked, 8 investeringsforeninger og 16 af de største danske aktier; en analyse af valutamarkedet med 12 valutaer imod danske kroner; en analyse på tværs af de vigtigste råvarer.

Ugens trend udkommer hver fredag i de uger Månedens trend ikke udkommer. Her gives et overblik over situationen på valuta-, rente-, aktie- og råvaremarkedet samt nogle ad hoc analyser.

Månedens- og ugens trend er et stærkt hjælpeværktøj til en overordnet vurdering af de finansielle markeder og er henvendt til investeringer på mellemlang til langt sigt og et supplement til de kortsigtede analyser.

Et abonnement inkluderer fri telefonisk rådgivning.
Eksempel på Månedens Trend:


Eksempel på Ugens Trend: