Profil

Demetra Fondsmæglerselskab A/S er stiftet den 1. januar 2009 af chefstrateg Svend Jørgen Jensen, der i et par årtier har beskæftiget sig med landbrugets forhold. Det gælder for alle aspekter af landbrugsrådgivning, der har finansiel karakter. 1. august 2011 blev Demetra Fondsmæglerselskab godkendt som fondsmæglervirksomhed af  Finanstilsynet.

I de senere år har en del virksomheder fundet ud af, at Demetras business cycle modeller er så veludviklede med korrekte forecast, at disse virksomheder direkte eller indirekte gør brug af modellerne. Studiet af de gamle konjunkturmestre som f.eks. Burns og Mitchel, Geoffrey H. Moore og cyklusforskeren Edward Dewey har været afgørende for vores konjunkturopfattelse. Konjunkturanalysen er en helt afgørende forudsætning for planlægning af virksomheders investeringscyklus, indkøb, salg og likviditet.

Konjunkturanalyse er vigtig til at fastlægge den overordnede strategi for virksomheden og investeringer på de finansielle markeder. Derudover har Demetra et analyseteam med over 30 års erfaring indenfor trendanalyse/teknisk analyse, der er et redskab til at fastlægge de taktiske overvejelser og den praktiske udførelse af virksomheder og investorers strategi.