Strategi

De fleste investeringsprodukter er alene indrettet på at markederne kun går en vej – nemlig op. Desværre forholder det sig ikke sådan og vi oplever fra tid til anden at markederne kan både stige og falde.

Ejer man en investeringsforening, der investerer i aktier, vil den altid have næsten 100% investeret i aktier – også selvom man forventer et faldende aktiemarked. Dette skyldes blandt andet lovgivningen, der kræver at en investeringsforening er næsten fuldt investeret hele tiden.

I Investin Demetra må vi investere i både aktier og obligationer. Dette giver os større mulighed for at agere i markedet og søge at minimere de negative udsving.

porteføljerovertid

I Investin Demetra søger vi at undgå disse udsving ved at have en strategi, der løbende tager udgangspunkt i den øjeblikkelige konjunktur-situation på hvilken baggrund vi sammensætter porteføljen. Er konjunkturerne i på vej op, har vi mange aktier og få eller ingen obligationer. Er konjunkturerne på vej ned, har vi mange obligationer og få eller ingen aktier.

Vi har stort fokus på at bevare vore investorers formue.