Forventet afkast

En test af Demetras investeringsstrategi fra 1992 til 2013 viser et gennemsnitligt årligt afkast på 8,98 %. I samme periode har det globale aktiemarked vist et gennemsnitligt årligt afkast på 4,86 %.

demetra_afkast_1

De danske investeringsforeninger, der handler i både aktier og obligationer, har vedtaget faste rammer for forholdet mellem deres beholdninger. Investin Demetra har helt frie rammer til at fastsætte andelen af aktier og obligationer mellem 0 % og 100 %.

Denne fordeling sker efter en nedskreven og dynamisk investeringsmodel, der sikrer vores kunder en løbende rådgivning om den optimale formueallokering. Aktieindeksene købes i Exchange Traded Funds (ETF) – et børsnoteret investeringsbevis. ETF’er har typisk lavere faste omkostninger end en tilsvarende investering i en dansk investeringsforening. Derudover er de største ETF’er ultralikvide, hvilket betyder, at der er et lavt spread mellem købs- og salgskurs (mindre handelsomkostninger). Der udbydes også ETF’er, der stiger i værdi, når et givent aktieindeks falder i værdi. Disse ETF’er indgår som et led i Investin Demetras investeringsunivers. Det gør det muligt for os at give dig en god forrentning, selv når markedet falder.

Det er vigtigt at understrege, at afkastet i Investin Demetra er baseret på estimater af, hvordan strategien ville have virket ved opstart i 1992, og dermed ikke er faktisk opnåede afkast. De historiske estimater er heller ingen garanti for de fremtidige afkast.

I afdelingens første kalenderår fik vi et afkast på 7,84% siden lanceringen 3. marts 2014. I samme periode har referenceindekset givet et afkast på 14,31%.