Risiko

Det kan være svært at definere risiko. Høj risiko for en kan være lav risiko for en anden.

bad weather

I strategien bag Investin Demetra lægger vi vægt på at bevare eller forsvare kapitalen i urolige markeder.

Det giver sig udtryk i mindre udsving i indre værdi, hvilket den udførte back-test også bekræfter.

Dels bekræftes i risikomålingen på, som baserer sig på udsving i indre værdi. Her er Investin Demetra placeret i gruppe fire på en risikoskala fra 1-7. Typisk er globale aktieforeninger – som Investin Demetra kan sammenlignes med – placeret i gruppe 5. Investeringsforeninger med lange danske obligationer er typisk placeret i gruppe 3.

Maximum Draw Down

Det bekræftes også i en anden type risikomålingen, hvor man måler det største fald fra en top over en given periode. Nøgletallet kaldes ”draw down” og viser altså hvor meget formuen ville være faldet i procent i tilfælde.

Backtesten og reelle tal for Investin Demetra viser et maksimalt draw down for strategien i perioden 1992-2013 på 18,11%.

For en passiv investering svarende til Investin Demetras benchmark er det tilsvarende nøgletal 46,99%.

For aktier (MSCI) alene er tallet 59,07%.

Opererer man med en køb og behold strategi, betyder det at porteføljen skal stige henholdsvis 22,11%, 88,65% og 144,30% for at nå breakeven.

Strategien har dermed bevist sit værd og har en markant lavere risiko.