Sådan arbejder vi

Vi tænker. Anderledes.

Investering og overtro har ikke noget med hinanden at gøre. Vi baserer vores tilgang til markederne på en grundig analyse af økonomien og markederne.

Klee

I Demetra har vi mange års erfaring med de finansielle markeder. Både med markederne men også med investorer. Og naturligvis også med os selv. For vi er jo også påvirket af markederne. Derfor har vi skrevet vores strategi ned før vi er gået i gang med at investere. Desuden lægger vi store vægt på disse leveregler:

Vi tror på gennemsigtighed, derfor kan du læse om vores strategi her på siden hver uge (se faktaark).

Vi vil hellere gå tidligt ud af et stigende marked end risikere at sidde fast i et faldende.

Vores priser skal være let gennemskuelige for kunderne.

Markeder er styret af mennesker, og mennesker er styret af griskhed og frygt. Derfor arbejder vi med at forstå folks adfærd for bedre at forstå den økonomiske udvikling.

Vores strategi

Vi mener det er vigtigt at forsvare vores kunders kapital. Derfor har vi defineret en strategi, der søger at sikre at vi er i aktiemarkedet når det stiger og ude af aktiemarkedet når det falder.

Vores strategi er udviklet over de seneste 15 år og er nøje beskrevet i bogen Finansielle Markedsanalysers Anatomi. Den følger vi nøje.

Roller Coaster at Sunset

Strategien tager primært udgangspunkt i aktiemarkedet og en definition af markedets trend. Aktier kan enten være i en optrend eller i en nedtrend og man må aldrig handle imod trenden.

Strategien er:

Aktier er i en optrend

1 ) Når MSCI etablerer ugentlig lukkekurs over sit 50 ugers gl. gennemsnit skal aktieandelen ligge mellem 70%-100%. Det bør kun fraviges, såfremt leading indicators index ikke er i optrend eller viser stigninger de seneste 3 måneder i træk.

Der kan investeres i real-, statsobligationer eller skatkammerbeviser for den resterende andel af investeringsporteføljen (mellem 0%-30%).

2) Når der opbygges en negativ 2. divergens i den ugentlige adfærdsmodel i en optrend i MSCI, kan aktieandelen nedbringes til 40%-70%. Den skal nedbringes, hvis leading indicator index (LEI) er i nedtrend eller er faldet 3 måneder i træk.

Der kan investeres i real-, statsobligationer eller skatkammerbeviser for den resterende andel af investeringsporteføljen (mellem 30%-60%).

3) Hvis aktieandelen er nedbragt til mellem 40%-70% i en optrend, skal den ugentlige adfærdsmodel under 50 efterfulgt af en ugentlig stigning, før aktieandelen kan bringes tilbage på 70%-100%. Det er under forudsætning af, at MSCI ligger over 50 ugers gl. gennemsnit. Alternativt kan aktieandelen bringes op 70%-100%, hvis den negative 2. divergens opløses.

Aktier er i en nedtrend

4) Et brud og ugentlig lukkekurs under 50 ugers gl. gennemsnit vil ændre aktieandel til mellem 0% og 40%. Det bør kun fraviges, såfremt LEI ikke ligger i nedtrend eller viser et fald 4 måneder i træk.

Den resterende del af investeringsporteføljen (60%-100%) kan fordeles mellem statsobligationer og skatkammerbeviser og/eller salg (short) af aktiemarkedet. Salg af aktiemarkedet skal kun gøres, så fremt LEI er er i nedtrend eller viser fald 3 måneder i træk, og der kan maksimalt tages en andel på 50%.

5) Når der opbygges en positiv 1. divergens i den ugentlige eller månedlige adfærdsmodel i en nedtrend i MSCI, kan aktieandelen løftes fra 0-40% til 40%-70% og salgspositioner bør reduceres eller lukkes.

Aktieandelen skal løftes og salgspositioner i aktiemarkedet skal lukkes, hvis leading indicator index (LEI) er i optrend eller er steget 3 måneder i træk.

6) Hvis aktieandelen er øget til mellem 40%-70% i en nedtrend, skal den ugentlige adfærdsmodel over 50 efterfulgt af et ugentligt fald, før aktieandelen kan bringes tilbage på 0%-40%. Alternativt kan aktieandelen nedbringes til 0%-40%, hvis den positive 1. divergens opløses. Det er under forudsætning af, at MSCI ligger under 50 ugers gl. gennemsnit. Det kan samtidigt bruges til at opbygge eller øge en salgsposition i aktiemarkedet under forudsætning af, at LEI ligger i nedtrend og ikke viser en stigning de seneste 3 måneder i træk.

demetra-image-1