Overblikket

 

Der er p.t. nogen forvirring om de ledende økonomiske indikatorer. Årsagen er, at de 2 institutter, der har arbejdet længst med disse indikatorer har en forskellig konklusion og dermed også forskelligt talmateriale. Vi kan ikke få at vide, hvilke tal Businesscycle.com anvender, medens de data som Conference-Board.org anvender er åbne. Vi ved, at de 2 tal, der p.t. bidrager stærkt til stigningerne i leading indicators i Conference-Board regi, er M2 og rentespreadet mellem de korte og de lange renter. Stigningerne i pengemængden skyldes pengepolitikken i USA. Det kan diskuteres om det er udtryk for et positivt bidrag til forventningerne til den økonomiske udvikling eller om det er et udtryk for en markant svaghed i den økonomiske udvikling. Vi ved, at rentespreadet ikke p.t. kan bidrage negativ, fordi den korte rente ligger omkring 0,25%. Vi kan ikke p.t. forvente, at de 10 årige amerikanske renter vil bevæge sig under 0,25%. I det andet institut Businesscycle.com (ECRI) viser leading indicators svaghedstegn med en vendingsfase i de kvartalvise cykliske tendenser. Trækker vi M2 og rentespreadet ud af leading indicators i Conference-Board, så ligner de 2 indikatorer mere hinanden. I chartet har vi vist forholdet mellem leading indicators og coincident indicators i Confererence-Board. I den nederste del har vi vist den cyliske komponent. Som man kan se, så finder recessionssignalerne altid sted under ligevægt i den cyliske komponent. Vi ser i øjeblikket, at forholdet har en relativ stærk stigningstakt. Vi kan også se, at denne udvikling er lidt unormal i forhold til tidligere niveauer. Det betænkelige ligger i, at leading indicators bevæger sig for langt i forhold til coincident indikatorerne. Det betyder reelt set, at coincident ikke reagerer på stigninger i leading indicators. Det kan betyde, at påvirkningen fra M2 og rentespreadet er for stor set i relation til coincident og at det udtrykker en reel svaghed i den økonomiske udvikling.

Når man ser på forholdet mellem de 2 indikatorer, så er det lidt ejendommeligt, at vendingsfasen finder sted i begyndelsen af 1980erne, d.v.s. på rentetoppen. Hvad kan det mon skyldes? Har læserne et svar på dette fænomen?

 

Kommentarer

 1. Henrik Christensen, 1. december, 2011, 16:31

  Højkonjunkturer som lavkonjunkturer udspiller sig mange gange over en Kondratieff cyklus uanfægtet, hvor på kurven man befinder sig (rentekurven). Det er mere et spørgsmål hvilke forudsætninger der skaber grobund for konjunkturbølgerne, der varierer fra de enkelte op- som nedgange. Rentecyklen toppede i starten af 80erne, men der er her tale om den længste cyklus af dem alle, hvorfor vurderinger af 9-11 og 4 års cyklerne skal medtages i svaret til dit spørgsmål. I starten af 80erne var forudsætningerne for en start på et sekulært bull marked tilstede skønt renten var historisk høj. En af de økonomiske nøgletal, der netop var med til at trække opsvinget var US byggetilladelserne og råvareprisens udvikling i de efterfølgende år.

 2. Erik, 1. december, 2011, 19:59

  Noget at forklaringen kan måske findes her.

  http://www.asbcast.dk/cast/skab-vaekst-i-krisen

 3. Svend Jørgen, 2. december, 2011, 16:32

  Rentebevægelserne skyldes vel lavere vækst, eller kan kan renterne ikke falde. Måske skal jeg vise Kondratieff Bølgerne i den danske bruttofaktorindkomst. i næste uge. Det er længe siden, jeg har vist dem.

 4. nfø, 5. december, 2011, 14:06

  Det er måske en idé at se lidt på Exponential vækst
  http://www.youtube.com/watch?v=EXd66gP53fk&feature=relmfu
  Chris Martenson har en række informative video(20) i hans Crash Course som giver god indsigt i hvad exponential vækst betyder.
  http://www.chrismartenson.com/

  http://www.youtube.com/watch?v=8WBiTnBwSWc&feature=player_embedded

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.