Overblikket

Hvordan kan jeg udarbejde en cyklus i makroøkonomiske tidsserier?

For mange virker det ikke særlig let at udarbejde en cyklus i en tidsserie. Det er ikke særlig indviklet, men det er der jo ikke noget der er, hvis man kan. Vi skal her vise en simpel model, som er blevet udarbejdet under Danmarks Statistik i en publikation, der hedder Statistiske Undersøgelser nr. 45. Grundlæggende handler cykliske bevægelser om afvigelserne fra trenden. I nogle tilfælde bevæger økonomien sig langt fra ligevægt. Det er f.eks. ensbetydende med en konjunkturopgang, hvis tallene ligger over trenden. I nogle tilfælde bevæger økonomien sig under ligevægt. Det er en konjunkturnedgang. Spørgsmålet er så, hvordan kan vi vise dette grafisk. I chartet (øverste del) har vi vist udviklingen i den amerikanske beskæftigelse med et 75 måneders glidende gennemsnit. I den nederste del har vi vist forskellen mellem beskæftigelsen og 75 måneders glidende gennemsnit. Herudover har vi etableret en signalkurve, der er beregnet som et 18 måneders glidende gennemsnit på difference linien. Dermed får man alle top- og bundpunkterne i den økonomiske cyklus. P.t. ser vi fortsat en nedtrend, der antyder, at beskæftigelsen efter en bedring fortsat er under cyklisk svækkelse. Det ser vi også i de amerikanske byggetilladelser. Så umiddelbart synes opsvinget ikke at være lige om hjørnet. Vi er skeptiske over for udviklingen, bl.a. fordi vi har set et fald på 6,5% fra 2008 til bunden. Det nuværende opsving har kun været i stand til at etablere en stigning på 0,8%.

USA Beskæftigelsen med 75 mdrs. glidende gennemsnit

Kommentarer

  1. Christian Zinck, 1. november, 2010, 20:30

    Kan vi forvente faldende lange renter efter offentliggørelsen om at den amerikanske centralbank vil opkøbe obligationer for 500 mia. Dollar og i givet fald hvor stort et fald kan vi forvente.

  2. Svend Jørgen Jensen, 1. november, 2010, 21:04

    Christian, ja, det er givet, men hvor meget afhænger desuden af de kommende nøgletal. Fortsat faldende beskæftigelse vil understøtte rentefald.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.