Overblikket

Obligationsstrategi

Strategier og taktiske overvejelser er nødvendige, hvis man vil agere i finansmarkederne. De fleste tænker på, hvordan man kan optimere sin indtjening i markedet? Det kan ikke stå alene. Derfor skal man tænke i 2 tankesæt. Hvordan kan jeg optimere min indtjening samtidig med at jeg undgår større tab? Vi vil prøve at sætte et sådant sæt af spilleregler op. Det kan bruges af alle markedsdeltagere og er i princippet simpelt, men bag ved ændringerne ligger en lang række business cycle værktøjer, som giver en langt større professionel forståelse for de ændringer, markederne giver.

I figuren har vi vist en kurve over den lange rente (25-35 år). Samtidig har vi anvendt et 12 måneders glidende gennemsnit. Skæringerne mellem rentekurven og 12 mdrs. glidende gennemsnit angiver, hvornår man køber og sælger obligationer. Vi kan se, at trenden fortsat er ned. Vi har set markedet foretage en opadgående korrektion. Situationen antyder, at den er forbi. De næste 14 dage vil vise om, det sandsynligvis er et korrekt udsagn. Har man anvendt denne strategi, så har man klaret sig langt bedre end køb og behold strategien i aktiemarkedet. Det geniale er selvfølgelig, hvis man kombinerer det med tilsvarende aktiemarkedsstrategier samtidig med, at man udtænker, hvornår obligationerne klarer sig bedre end aktierne og vice versa.

Obligationsstrategi

Kommentarer

 1. Hans Maegaard, 4. januar, 2011, 08:47

  Det må så også betyde at man skal begynde på en omlægning af F 1 lån ?

 2. Svend Jørgen Jensen, 4. januar, 2011, 09:03

  Hej Hans, Nej, det kan du ikke udlede. Der er sandsynligvis kun tale om en korrektion i et faldende rentemarked. Så lang tid de sene økonomiske indikatorer i USA er ned, skal man blive liggende i F1.

 3. Torben Hansen, 30. november, -0001, 00:00

  En obligation, som Danske Stat 7% 2024 har et salgssignal, idet
  den er klart under 200 dages gns.

 4. Svend Jørgen Jensen, 4. januar, 2011, 20:37

  Hej Torben,
  Ja, men det betyder ikke, at markedet skal falde. Der er efter min opfattelse tale om en dyb korrektion. De fundamentale data siger, at der er tale om en korrektion, fordi de korte renter ikke kan stige.

 5. Jakob, 7. januar, 2011, 09:12

  Hej Svend Jørgen
  Jeg har en sum penge som jeg jo er interesseret i at forrente bedst muligt… Jeg vil dog gerne kunne disponere over dem indenfor en rimelig kort tidshorisont evt. til investeringsformål.
  Af samme grund synes jeg ikke aktier og obligationer er særlig attraktivte, men nu skriver mange jo CHF og dollar er i optrend.
  Derfor er mit spørgsmål om det var en ide at købe begge eller en af dissa valutaer, eller bør jeg nøjes med den forrentning man kan få i banken og læne mig tilbage?

 6. Michael Olsen, 7. januar, 2011, 14:47

  Hej Jakob,

  Hvis du skal disponerer over pengene inden for 1 år, vil jeg klart anbefale, at placerer pengene på en indlånskonto eller i helt korte obligationer.

  Hvis der derimod først skal disponeres over pengene indenfor de næste 3-5 år ville jeg godt turde placerer en del i lange stats obl. f.eks. 7% 2024 eller 4,5% 2039, for dermed at få maksimal gevinst af et fald i renten, da disse to papirer har den varrighed (rente følsomhed).

  Hilsen Michael

 7. Michael Olsen, 7. januar, 2011, 14:49

  Rettelse: Disse to obl. har den største varrighed, altså rente følsomhed ved 1 pct. ændring i renten.

 8. Svend Jørgen Jensen, 7. januar, 2011, 15:22

  Hej Jakob, hvad mener du med investeringsformål? Når jeg spørger, så er det fordi det jo kan være til en investering i erhverv. Det har jeg en mening om, hvornår man skal gøre dette. Du skal holde fingerene langt væk fra valutamarkedet. Som Michael skriver, så er korte statsobligationer en god ide og så er f.eks. 4% 2017 eller 2015 et alternativ til 7% 2024 eller 4,5 2039, som er en lidt giftig obligation med en varighed på ca. 18.

 9. Torben, 9. januar, 2011, 16:59

  Hej Svend,

  Hvad mener du med, at 2039 er “giftig”?

 10. Svend Jørgen Jensen, 9. januar, 2011, 18:37

  Hej Torben, kun at den jo har en varighed på ca. 18, d.v.s. hvis renten stiger eller falder ændrer kursen sig med 18 kurspoint.

 11. Kim Jørgensen, 10. januar, 2011, 15:38

  Vi har et ret stort F1 lån p.t. og jeg kan se på ovenstående at du anbefaler at man fortsat ligger i et kort lån. Hvad er dine forventninger til udviklingen i hhv. den korte rente (f.eks. F1) og den lange rente (f.eks. 4-41) på f.eks. 3, 6 og 12 mdr. sigt ?

  Hvis 4-41’en igen kommer tæt på kurs 100 vil vi kraftigt overveje at hoppe på den fastforrentede vogn, men med kurs 94 og den lave F1 rente bliver vi i de korte lån indtil videre.

  Dine rentevurderinger har tidligere vist sig at være blandt de mest præcise så jeg ser med spænding frem til at høre dit bud.

 12. Svend Jørgen Jensen, 10. januar, 2011, 19:50

  Hej Kim, jeg mener ikke den korte rente vil stige de første 4-5 år. Men uanset dette, skal man forholde sig de strategier, der er knyttet til renteudviklingen. Det er de såkaldte sene økonomiske indikatorer. De ligger fortsat i en cyklisk nedtrend. Så lang tid de gør det, så er der ikke rationel økonomisk begrundelse for at ændre lånet til et fast forrentet lån – også selv om et 4% 30 årigt lån bevæger sig op i kurs 100.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.