Overblikket

USA: Sammenhængen mellem kommerciel udlån og den korte rente

Renten er prisen på penge. Efterspørgsel efter penge giver højere renter og vice versa. vi har tidligere talt om business cyclen, der består af leading, coincident og lagging indicators, hvor lagging indicators er de indikatorer, der indeholder renterne. Kommerciel og industriel udlån er beliggende i kategorien lagging indicators. Når efterspørgslen efter penge stiger, stiger renterne. Vi har i chartet vist udviklingen i de amerikanske 3 mdrs. renter og udviklingen i efterspørgslen efter lån. Vi kan se, at der er en markant sammenhæng. I øjeblikket ser vi en flad udvikling i efterspørgslen efter penge og dermed også en flad udvikling i renterne.

USA Udlån og rente

Kommentarer

 1. Zinck, 6. december, 2010, 22:49

  Det er vel forventeligt at efterspørgselen på penge vil stige i takt med at der kommer mere gang i økonomien. De korte renter vil derfor stige, men hvad vil der ske med de lange renter – vil de blive påvirket af de samme faktorer eller hvad påvirker dem og hvad er den forventede udvikling? Kan vi forvente at se 4% til god kurs igen eller er det slut for denne gang?

 2. Svend Jørgen Jensen, 9. december, 2010, 14:45

  Det er min holdning, at vi kan være tæt på bunden i korrektionen i de lange renter. Den korte rente kan ikke stige med den beskæftigelse, vi har p.t. i både USA og Europa. Vi skal vente og se, hvad vore adfærdsmodeller siger, inden vi kan konkludere noget.

 3. Allan, 9. december, 2010, 14:53

  Lige for at forstå det rigtigt:
  De lange renter: Når du skriver bunden i korrektionen er bunden for kursen du mener – mens det må være toppen i renten.
  Så når korrektionen er ovre vil trenden med faldende rente blive genoptaget…

 4. Svend Jørgen Jensen, 9. december, 2010, 18:00

  Ja Allan, din fremstilling er korrekti.

 5. skive, 9. december, 2010, 20:11

  Stigning i den lange rente spøger!!Vil du pt. betragte lange obligationer så “risikofyldte”(med stor risikopræmie)p.g.a. at statsgælden jo vokser hist og her ,at vi indenfor de næste par år vil se f.eks. 30 årige obl. på lånesiden på 5% og 6%?Hvilken rolle spiller forventningen pt. til inflationens komme, på den lange rentes størrelse ?skive

 6. Kim, 12. december, 2010, 09:38

  Vil det være et godt tidspunkt at købe danske stat 2017/19 nu? Er den nuværende kurs 106 bunden eller tæt på bunden – ud fra jeres modeller?

 7. Svend Jørgen Jensen, 12. december, 2010, 19:01

  Skive, så lang tid vi har en høj arbejdsløshed og dårlige beskæftigelse vil vi ikke få stigende inflation. Derfor vil renterne forblive lave i lang tid.
  Kim, det kan være et godt tidspunkt at købe lange obligationer på, men modelmæssigt kan man være nødt til at vente på lidt højere priser. Risikoen er dog begrænset på kort sigt.

 8. Hans, 13. december, 2010, 19:58

  Hej Svend Jørgen
  Har du nogle tal på hvor meget statensgælden (både USA og Europa) udgør i forhold til tidligere store kriser? Det kan godt være vi ikke får inflation, men hvis kreditrisikoen anses for at være væsentlig, kan det vel betyde at renterne alligevel ikke falder?!

 9. Svend Jørgen Jensen, 16. december, 2010, 15:17

  Hej Hans,
  I sig selv siger gældens størrelse ikke noget. For nogle kan en gæld på kr. 50.000,- være meget, medens den for andre er lille. Det afhænger af indkomsten eller formuen. Derfor er det relevant at se på et lands gæld i forhold til BNP. Prøv at se på nedenstående adresse. Det kan give dig en ide. Til dit sidste spørgsmål om kreditrisikoen, så er kreditrisikoen jo afhængig af indkomsten. Ligesom der er personer, som er kreditværdige, så er der også lande, der er kreditværdige. Personer, der er kreditværdige betaler en lav rente. Det samme gælder for landene.
  http://www.teknisk-analyse.dk/blog/index.php?id=ma6

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.