Overblikket

Vi viser den 4 fasede cykliske model på det amerikanske BNP

Vi har ved adskillige lejligheder vist den 4 fasede model for økonomisk udvikling i en række tidsserier. Vi vil denne gang vise den opdaterede cykliske model i det amerikanske bruttonationalprodukt. Selve ideen til modellen har vi fået af den østrigske økonom J. Schumpeter. En økonom Alvin Hansen omtalte modellen i en af sine bøger. Modellen har 3 gode faser for den økonomiske udvikling, medens fase 3 er den fase, hvor den økonomiske udvikling udviser recession. Når vi er i fase 1, så ved vi, at vi kommer i fase 2 og herefter indtræder recessionsfasen. Selve systemet forudsiger den økonomiske udvikling i faser, men man skal være opmærksom på, at systemet som udgangspunkt ikke siger noget om dybden og varigheden af de forskellige faser. Vi har vist systemet tilbage til begyndelsen af 1960erne. Vi har den procentvise udvikling som et gennemsnitstal for hver periode. Det betyder, at fase 1 i gennemsnit har en højere gennemsnitlig vækstprocent (kvartal/kvartal) end fase 4. Fase 2 har en mindre gennemsnitlig vækstprocent end fase 1 og endelige har fase 3 negativ eller ingen/mindre vækst. Det er recessionsfasen. I øjeblikket viser vor model, at vi ikke er ude af recessionen, men at vi kan have set bunden. Det er også værd af bemærke, at vi har et lavere niveau i den cykliske udvikling. Situationen anfører, at vi vil få et niveauskifte i den økonomiske udvikling en periode. Vi ser samme tendens i inflationen målt ved forbrugerpriserne – altså et niveauskifte. Situationen kan vise sig at blive alvorlig. Det er resultatet af boligboblen – en langvarig krise med lave renter i en lang periode.

USA BNP cyklus

Kommentarer

  1. Carl, 5. oktober, 2010, 22:29

    Hej Svend Jørgen Mener du med et niveauskifte at det der er 0-linien der flyttes nedad sådan at den kommer til at befinde sig omkring bundene på de “gamle” vendingssignaler, altså at fremtidige toppe vil ligge omkring den nuværende nullinie? Så bliver vi fattigere selvom det går fremad.

  2. asr, 6. oktober, 2010, 07:35

    Hej Svend Jørgen. Jeg har fulgt nyhedsbrevet i et års tid nu, men jeg kan ikke helt forstå hvor spådommen peger hen nu. Jeg mener, jeg syntes der har været en række nyhedsbreve, der har peget på en faretruende recession (bl.a. har Xact Bear for nylig været omtalt som en mulig investering), men nu syntes jeg at høre noget andet – eller er det mig der tager fejl? I almindelig sprog: er det nu man skal gå ind i eller ud af aktierne?

  3. Svend Jørgen Jensen, 6. oktober, 2010, 11:32

    Carl, niveauskiftet antyder, at vi i den næste periode cyklisk kommer i niveau med den cykliske top i 2007 og kommer under de gamle bundpunkter fra 1966. Asr, vi foretrækker fortsat danske statsobligationer, fordi de klarer sig bedre end aktiemarkedet, samtidig med, at statsobligationerne har en mindre risikoprofil. Det vil i den nuværende situation være ok med f.eks. 2/3 statsobligationer og 1/3 aktier, men man skal være forsigtig med aktierne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.