Aktieanalytikkere er altid for positive


Analytikkere virker til altid at være for positive viser en ny undersøgelse fra JPMorgan, der viser hvor stor en procentdel af analytikkerne, der har salg eller hold/salgs anbefalinger siden 1996. Kilde: http://paul.kedrosky.com/archives/2010/06/neither_snow_no.html