Book et møde
book

Book et uforpligtende møde

Indtast venligst dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Porteføljemanager /rådgiver

Michael Balsby

Book et foredrag med Svend Jørgen Jensen

Indtast venligst dine oplysninger og ønsket dato for foredrag, så kontakter vi dig hurtigst muligt og tager en snak om det.

Stifter, chefstrateg

Svend Jørgen Jensen

Står du med spørgsmål omkring din økonomiske situation?

Vi kan hjælpe dig videre

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Står du spørgsmål omkring økonomisk optimering af dit landbrug?

Vi kan hjælpe dig videre.

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Jeg vil gerne høre mere om:

Indtast navn, email og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt

Markedsopdatering marts 2020

Posted af Rie Mortensen, 25. marts, 2020

 

Historien om den spanske syge i økonomisk perspektiv - de nuværende økonomiske udsigter

 

Af Svend Jørgen Jensen d. 25 marts 2020

Historien har det med at gentage sig, bare ikke på den samme måde. Den nuværende verdensomspændende coronavirus har en relation til den spanske syge i 1918, som var en verdensomspændende pandemi. Lad os med det samme understrege, at der er stor forskel på 1918 situationen og situationen i dag i relation til viden om, hvordan man agerer, men Italien er et godt eksempel på, hvad der kan ske, hvis man ikke tager hånd om situationen.

I Danmark synes situationen at være under nogenlunde kontrol, fordi myndighederne og politikerne har handlet rationelt fornuftigt og fordi befolkningen har tillid til myndighederne. Vi har altid interesseret os for de historiske data ud fra den betragtning, at menneskets reaktionsmønstre ofte agerer ens i historisk sammenhæng ud fra den betragtning, at generationerne begår de samme fejl, hvor det psykiske element spiller en rolle for menneskets adfærd. Den finanskrise, vi har overstået, er en gentagelse af krisen i 1814, 1879 og 1929. Da vi har data fra 1879 og 1929 ved vi, at situationen dengang var identisk med 2008. Nu har vi så fået en ny virus, som vi kæmper med. Vi skal tilbage til 1918 for at finde en lignende verdensomspændende pandemi. Dengang faldt det amerikanske BNP med 23%. Dow Jones faldt 45% fra toppen. Renterne lå nærmest fladt med et lille rentefald på ca. 1 procentpoint. Konjunkturnedgangen varede ca. 2 år, men perioden fra 1918 til 1924 var præget af 3 recessioner.

Vi er af den klare opfattelse, at man ikke kan sammenligne pandemisituationen i dag med situationen dengang, fordi vores viden om pandemier og nødvendigheden af at få centralbankerne og politikerne på banen ikke tåler sammenligning, men der er ingen tvivl om, at en recession er i spil, men kan det udvikle sig til en depression?

Depressionen udspiller sig, hvis den negative spiral får lov til af udvikle sig i de brede menneskelige masser. Vi ser på risikoen for at vi får en økonomisk depression.

 

Økonomisk analyse drejer sig om mennesker og menneskers adfærd.

I relation til overskriften skal den økonomiske analyse tage udgangspunkt i husholdningernes adfærd, når pandemien er forbi. Derfor skal den økonomiske analyse tage udgangspunkt i forventninger til pandemiens ophør og dernæst efterfølgende i forventningerne til husholdningernes økonomiske adfærd. I øjeblikket ser det ud til, at coronavirussen er ved at få sit tag i det amerikanske samfund. Vores antagelse er, at udviklingen vil vare 5 måneder med risiko for, at det kan vare 10 måneder. Det vil efter vor antagelse betyde, at pandemien vil vare ca. 2 kvartaler yderligere. Det er ikke en urealistisk antagelse.

Når tallene for leading indicators bliver offentliggjort for marts måned 2020 er det givet, at i har et forecast på en amerikansk recession. Normalt går der 6-9 måneder før recessionen materialiserer sig, men recessionen finder sandsynligvis sted i 2. kvartal 2020.

Recessionen i finanskrisen varede ifølge NBER.org 18 måneder. Der er grund til at antage, at den kommende recession vil vare mere end 18 måneder, men lad os antage, der er tale om en lignende recessionsperiode. Det vil betyde, at vi tidligst er ude af recessionen i efteråret 2021. Varer recessionen længere end 18 måneder bliver der sandsynligvis tale om en depression, der kan forlænge den økonomiske nedtur til 30 måneder.

I figur 1 har vist den cykliske udvikling i de 3 elementer i den amerikanske business cyklus, der består af de ledende økonomiske indikatorer, coincident og lagging indicators. Når de ledende økonomiske indikatorer bevæger sig ned i fase 3, har vi et forecast på en recession. Når lagging indicators (sen indikator) bevæger sig ned i fase 3, begynder leading indicators at ændre karakter i form af en cyklisk stigning. Det fører til en stigning i coincident (BNP) indikatorerne. Vær tidsmæssigt opmærksom på, at hver opdatering er på et kvartal.

Der er p.t. ikke en bevægelse ned i fase 3 i leading indicators, men det forventer vi ske i 1. kvartal, når dataene for marts måned offentliggøres i april.

Figur 1 Business Cycle model

 

USA leder Tyskland

I figur 2 har vi vist den cykliske udvikling i de ledende amerikanske indikatorer og de tyske ledende økonomiske indikatorer. Normalt leder de amerikanske ledende økonomiske indikatorer de tilsvarende tyske indikatorer. Sådan har det sædvanligvis været, men vi observerer, at de tyske ledende økonomiske indikatorer har bevæget sig i fase 3 før USA.

Tyskland er ikke i recession, men forventes at bevæge sig i en recession. Det har længe været vor opfattelse, at Tyskland først for alvor vil bevæge sig ind i recessionfasen, når USA bevæger sig i recession. Både den amerikanske og tyske BNP cyklus er i fase 2. Vær også opmærksom på, at USA leder Tyskland i opsvingsfasen. Det antyder, at det økonomiske opsving først senere kommer til Tyskland og dermed Europa.

 

Det amerikanske arbejdsmarked

Det amerikanske arbejdsmarked består af 3 indikatorer som er en del af business cyclen. Claims er det antal personer, der søger understøttelse blandt de forsikrede. Det er en ledende økonomisk indikator. Beskæftigelsen er en BNP indikator og endelige er tiden personer er arbejdsløse en lagging indikator. Når claims bevæger sig ind i fase 1 betyder det, at vi ser en stigning i ansøgningerne. Det betyder, at tilvæksten til beskæftigelsen svækkes. Først i fase 3 falder beskæftigelsen. Vi forventer, at det vil føre beskæftigelsen ned i fase 3 d.v.s. fald i beskæftigelsen. Samtidig vil vi se at tiden man er arbejdsløs i uger vil stige.

Det amerikanske arbejdsmarked

Renteforventninger – investering og lån

På basis af udviklingen i konjunkturerne synes et større rentefald at være på vej. Selv om vi har set en kortvarig stigning i renterne, er trenden fortsat ned i de 25-35 årige renter. Det betyder, at vi ser investering i obligationer som en fin mulighed. Det betyder, at vi fortsat anbefaler lån i de korte renter.

Renteudvikling

 

Aktiemarkedet og rentemarkedet

Som investor skal man være opmærksom på, at rentemarkedet leder aktiemarkedet. I figuren har vi vist udviklingen i de 2 årige amerikanske renter og Dow Jones Industri Indekset. Fald i renterne leder faldet i aktiemarkedet. Omvendt leder aktiemarkedet rentemarkedet i en opsvingsfase.

Dow Jones Industrial Index

 

Råvaremarkedet og guld

Råvaremarkedet er et marked, man skal være særlig opmærksom på. Det er vor klare opfattelse, at det alvorligste risiko for konjunkturerne er, at den økonomiske udvikling vil føre til deflation. Det kan kun finde sted, hvis industriråvarerne svækkes. Vi ser i øjeblikket en større svækkelse i industriråvarerne. Det var en udvikling vi også kunne observere i finanskrisen. Når centralbankerne ikke kunne få inflationen over 2,0% ved de store pengeudpumpninger, er det nærliggende at forvente, at en ny recession vil føre til deflation.

Vi havde deflation i 2009. Deflation vil kunne føre konjunkturerne ind i den depressive fase. Der er derfor god grund til at holde et særligt øje med industriråvarerne. Fortsat faldende industriråvarer, vil kunne føre til et deflationsscenarie. Faldende industriråvarer betyder i realiteten, at forbrugerne ikke efterspørger varer til industriel forarbejdning. I figuren har vi også vist udviklingen i guldpriserne. Guld er en råvare på linje med industriråvarerne. Der er en meget tæt korrelation mellem guld og industriråvarer. Mange investorer har den opfattelse, at guld er ”sikker” havn. Det er en skrøne. Guld er en ”sikker” havn, når recessionen er forbi. Guld afspejler markedets forventninger til inflationen. Derfor er guld en sikker investering, når konjunkturopgangen kommer.

CRB Spot Raw Industrials Index

Man må ikke investere i fysisk guld, men i guldaktier eller futuresmarkedet. Det er meget vigtigt at følge med i industriråvarepriserne, fordi det er her, man observerer om deflationen er forestående.

Konklusion:

Forvent et dybt rentefald i løbet af nogle måneder. Lån fortsat i korte renter.

Lån med fast rente kan indfries med fordel og efterfølgende lån i korte rente. Investering i lange obligationer er interessant.

Aktiemarkedet er modent til en opadgående korrektion, som skal bruges til at sælge ud på. Hold øje med prisudviklingen i guld og industriråvarer. Især fald i industriråvarerne kan være en advarsel om deflation.

Forvent, at den kommende recession vil vare indtil efteråret 2021.