Slide
Få mere ud af din formue
Demetra KL
Slide
Udnyt dit økonomiske potentiale
Uvildig finansiel rådgivning
Slide
Få overblik og overskud
Landbrugsrådgivning
Slide
Bliv klogere på markederne
Gratis prøveabonnement

Backtest af investeringsforeningen

Forventet afkast

En backtest af investeringsfondens Investin Demetras investeringsstrategi fra 1992 til 2013 viser et gennemsnitligt årligt afkast på 8,98 %. I samme periode har det globale aktiemarked vist et gennemsnitligt årligt afkast på 4,86 %.

De danske investeringsforeninger, der handler i både aktier og obligationer, har vedtaget faste rammer for forholdet mellem deres beholdninger. Investeringsfonden Investin Demetra har helt frie rammer til at fastsætte andelen af aktier og obligationer mellem 0 % og 100 %.

Denne fordeling sker efter en nedskreven og dynamisk investeringsmodel, der sikrer vores kunder en løbende rådgivning om den optimale formueallokering. Aktieindeksene købes i Exchange Traded Funds (ETF) – et børsnoteret investeringsbevis. ETF’er har typisk lavere faste omkostninger end en tilsvarende investering i en dansk investeringsforening. Derudover er de største ETF’er ultralikvide, hvilket betyder, at der er et lavt spread mellem købs- og salgskurs (mindre handelsomkostninger). Der udbydes også ETF’er, der stiger i værdi, når et givent aktieindeks falder i værdi. Disse ETF’er indgår som et led i investeringsfonden Investin Demetras investeringsunivers. Det gør det muligt for os at give dig en god forrentning, selv når markedet falder.

Det er vigtigt at understrege, at afkastet i Investeringsfonden Investin Demetra er baseret på estimater af, hvordan strategien ville have virket ved opstart i 1992, og dermed ikke er faktisk opnåede afkast. De historiske estimater er heller ingen garanti for de fremtidige afkast.

I afdelingens første kalenderår fik vi et afkast på 7,84% (lanceringen 3. marts 2014). I samme periode har referenceindekset givet et afkast på 14,31%.