Slide
Få mere ud af din formue
Demetra KL
Slide
Udnyt dit økonomiske potentiale
Uvildig finansiel rådgivning
Slide
Få overblik og overskud
Landbrugsrådgivning
Slide
Bliv klogere på markederne
Gratis prøveabonnement

Investeringsfonden Investin Demetras investeringsstrategi

Hvad er strategien baseret på

Investeringsfonden Investin Demetras investeringsstrategi er baseret på viden og respekt for markedet.

Vores koncept bygger på en model, som Demetra Fondsmæglerselskabs chefstrateg Svend Jørgen Jensen har fulgt og gennemtestet over de sidste 15 år Vi forholder sig til faktuelle tal og markedsmekanismer og lader ikke følelserne styre vores beslutningsgrundlagt. Det er arbejdet med business cycle modeller og leading indicators, der danner grundlag for den strategi, som er lavet for investeringsfonden Investin Demetra.

Leading indicators er en række makroøkonomiske nøgletal, der samlet giver en klar indikation af, hvor de økonomiske markeder er på vej hen. Med leading indicators som værktøj, mener vi som rådgivere, at det er muligt at forudsige markedets udvikling og spotte kriser, før de opstår.

Der er mange investeringskunder, hvis penge har fulgt op- og nedturene i markedet i de seneste år. Krisen i 2001 og krisen i 2008 reducerede investorernes formuer betragteligt. Det tager mange år at hente de store tab hjem igen.

I investeringsfonden Investin Demetras strategi er det et erklæret mål at være med, når aktiemarkederne stiger og stå udenfor, når pilen vender nedad. Der, hvor vi adskiller os, er, at vi kan være inde i markedet, når det stiger og være helt ude af aktiemarkedet, når det falder. Der er samtidigt mulighed for at tjene penge i et faldende aktiemarked. Det er den viden om markedets mekanismer, vi bygger vores strategi på.

Det kræver mod at forlade et marked i vækst. I Demetra Fondsmæglerselskab har vi den opfattelse, at en defensiv strategi er vejen til et godt afkast i det lange løb. Derfor er det vigtigere for os, at være ude af et faldende marked end at være med i et stigende.

Historisk afkast er ikke en pålidelig indikator om fremtidige afkast.

Vi tager stilling for dig

I investeringsfonden Investin Demetra har vi helt frie rammer til at fastsætte andelen af aktier og obligationer mellem 0 % og 100 %. Denne fordeling sker efter en nedskreven og dynamisk investeringsmodel. Fleksibiliteten i vores investeringsfond betyder, at du ikke skal tage aktivt stilling til enkelt aktier eller obligationer hele tiden, Den lave omsætningshastighed i vores portefølje er desuden også en vigtig faktor i at holde omkostningerne nede, da du undgår at betale kurtage ved kortsigtede handler.

Du vil altid kunne følge med i beslutningsgrundlaget for investeringsfonden Investin Demetra. Vi offentliggøre altid vores beslutningsgrundlag både i ugentlige faktaark og vores kvartalsrapport.

Demetra Fondsmæglerselskab mener, at det er vigtigt at forsvare vores kunders kapital. Derfor har vi defineret en strategi for investeringsfonden, der søger at sikre, at vi er i aktiemarkedet når det stiger og ude af aktiemarkedet når det falder.

Strategien tager primært udgangspunkt i aktiemarkedet og en definition af markedets trend. Aktier kan enten være i en optrend eller i en nedtrend og man må aldrig handle imod trenden. Du kan læse den skrevne strategien her.

Rådgivning

Investeringsfonden Investin Demetra har indgået et samarbejde med Demetra Fondsmæglerselskab A/S omkring rådgivning omkring strategien.

Demetra Fondsmæglerselskab tjener ikke penge på omsætning eller formidlingsprovision. Fondsmæglerselskabet betales alene for den løbende rådgivning af investeringsfonden Investin Demetra