Finansnyt

Er det forklaringen på stigende forbrugerkreditter?

Gallup har lavet en undersøgelse af, hvad, amerikanerne mener, er minimumsbeløbet, en familie på 4 skal have i årlig indkomst for at klare sig. Den største koncentration af de adspurgte ligger mellem $30.000 og $75.000 og gennemsnittet ligger på $58.000, som vist ovenfor. Til sammenligning viser grafen nedenfor medianen for indkomsten i de amerikanske husholdninger. Den har været faldende siden 2002 og ligger mellem $51.000 og $52.000 – altså et stykke under de $58.000 i Gallup undersøgelsen. Forskellen mellem hvad amerikanerne mener, bør være den gennemsnitlige indkomst (iflg Gallup) og den faktiske indkomst er vist med det blå område i nederst graf. Heraf fremgår det, at der har været et ‘hul’ i indkomsten i forhold til det nødvendige i hele perioden siden 2000. Dette ‘hul’ ser ud til at være fyldt med forbrugerlån, hvor den røde graf viser, at forbrugerkreditterne har været støt stigende siden 2000.