Slide
Få mere ud af din formue
Demetra KL
Slide
Udnyt dit økonomiske potentiale
Uvildig finansiel rådgivning
Slide
Få overblik og overskud
Landbrugsrådgivning
Slide
Bliv klogere på markederne
Gratis prøveabonnement

Obligationslån

Et obligationslån er et realkreditlån, der udbetales i obligationer. Det betyder, at du sådan set ”låner” obligationerne af realkreditinstituttet, hvorefter de sælges via børsen. Mange vælger et obligationslån, for eksempel i forbindelse med boligfinansiering, da det er en forholdsvis stabil måde at låne penge på.

Når du optager et obligationslån, kender du både rente og afdrag i hele lånets løbetid, så du får et trygt lån, hvor renten ikke risikerer at stige.

Som udgangspunkt har obligationslån en løbetid på 30 år med mulighed for afdragsfrihed fra det første år og op til 10 år. Den afdragsfri periode skal dog fastsættes fra starten, og hvis du senere ønsker at ændre perioden, kræver det en omlægning af lånet, hvilket koster i gebyrer.

Du kan vælge at få udleveret obligationerne, så du selv skal sørge for at sælge dem, eller du kan lade din bank eller dit pengeinstitut gøre det for dig.

Fordele ved obligationslån

En af de største fordele ved obligationslån er, at du kender rente og afdrag i hele lånets løbetid og derfor ikke skal bekymre dig om rentestigninger eller andet. Der er altså tale om et fastforrentet obligationslån.

En anden fordel er, at din gæld falder, hvis renten stiger. Omvendt er stigningen i gælden i forbindelse med et fald i renten begrænset til kurs 100.

Derudover er der god mulighed for at omlægge dit obligationslån, hvis markedsrenterne ændrer sig. Det kan give dig mulighed for at reducere din restgæld og få en lavere ydelse på dit lån. Læs mere om dette nedenfor i afsnittet om konvertering.

En ulempe ved et fastforrentet obligationslån er dog, at renten og ydelsen er højere end på et realkreditlån med variabel rente.

Konvertering

Når du optager lån i obligationer, er disse obligationer konverterbare. Det betyder, at du altid kan indfri lånet til kurs 100 ved termin. Obligationerne kan også altid opkøbes til markedskurs.

Fordi værdien af din gæld ændrer sig med renteniveauet på markedet, er der gode muligheder for at udnytte ændringerne i markedsrenten til at lægge lån om, så du kan opnå bedre vilkår. Dette kan gøres ved nedkonvertering eller opkonvertering.

Du bør dog altid være opmærksom på, at konvertering – både op og ned – koster en del i forskellige gebyrer, så det er vigtigt at stille den potentielle gevinst op over for omkostningerne ved konverteringen for at sikre, at det kan betale sig for dig.

Nedkonvertering

Hvis du skifter et lån med høj rente ud med et lån med en lavere rente, er der tale om en nedkonvertering. Det gør, at ydelsen på dit lån bliver mindre, hvilket giver dig en umiddelbar gevinst ved konverteringen. Til gengæld øger det størrelsen på din restgæld, da det koster dig både kurstab (fordi kursen på det nye lån er under 100) og omkostninger til omlægningen af lånet.

Opkonvertering

Hvis du omvendt skifter et lån med en høj rente ud med et lån med en lavere rente, taler vi om en opkonvertering. Det kan umiddelbart lyde som en dårlig forretning for dig, men det kan være en god idé i nogle situationer.

Det gælder for eksempel, hvis du har optaget et lån tæt på kurs 100. Hvis renten stiger, vil kursen på lånet falde. Du kan derfor indfri lånet til en lavere kurs og så at sige tjene forskellen på den oprindelige kurs og den nuværende. Indfrielsen betaler du ved at optage et nyt lån til en højere rente. Dette giver dig en sikkerhed for, at du ikke kan komme til at skylde mere væk, end hvad du indfrier lånet til, heller ikke selvom renten falder igen. Det kan særligt være en fordel, hvis du forventer at skulle sælge din bolig inden for den nærmeste fremtid.

Opkonvertering er også en fordel for dig, hvis renten senere falder, så du får mulighed for at nedkonvertere igen. Dette er dog spekulation, da det ikke er til at sige med sikkerhed, hvorvidt renten vil stige eller falde.

Kurser på obligationslån

Kursen på en obligation – og dermed et obligationslån – angiver prisen på en enkelt obligation. Som regel består et obligationslån af adskillige obligationer, men kursen er gældende for én.

Kursen fastlægges på tidspunktet for salg eller køb af obligationen, og den fastsættes blandt andet af udbud og efterspørgsel. Derudover er der en negativ sammenhæng mellem markedsrenten og kursen på en obligation. Det betyder, når markedsrenten falder, vil kursen på en obligation, der allerede er købt, stige, fordi investorer nu kan få et mindre afkast.

På samme måde falder kursen på obligationen, hvis markedsrenten stiger.

Stående obligationslån eller annuitetsobligationslån

Når du optager lån via obligationer, kan du vælge to forskellige løsninger: stående eller annuitet.

Ved en stående obligation får du en enkelt udbetaling på hele lånebeløbet. Ved en annuitetsobligation får du i stedet lånebeløbet udbetalt løbende.

Indfrielse af obligationslån

Obligationerne bag et obligationslån er som nævnt konverterbare, hvilket betyder, at de altid kan indfries til kurs 100 ved termin. De kan også opkøbes til markedskurs.

Hvis du optager obligationslån som privatperson, bliver du ikke beskattet af en eventuel kursgevinst. Til gengæld er du heller ikke fradragsberettiget ved tab i forbindelse med en eventuel indfrielse af lånet før tid.

Obligationslån som alternativ investering til pension

Flere og flere ser mod fastforrentede obligationslån i stedet for traditionelle opsparinger og pensionsopsparinger. Det giver også ganske god mening, da der ofte er gebyrer forbundet med en større opsparing, mens en investering i obligationer kan få opsparingen til at vokse i stedet.

Når du optager et fastforrentet obligationslån, består det af obligationer, du låner til eksempelvis staten eller et realkreditinstitut. Du får derfor renter af dem. Når obligationslånet udløber, er udstederen – staten eller realkreditinstituttet – forpligtet til indfrielse af obligationslånet, så obligationen tilbagebetales.

Læs mere om:

FAQ

Hvad er obligationslån?

Et obligationslån er et realkreditlån, der udbetales i obligationer. Der er fast rente og afdrag gennem hele lånets løbetid, som typisk er op til 30 år. Det er muligt at få en afdragsfri periode på op til 10 år.

Hvad koster det at indfri et obligationslån?

Hvis du vil indfri dit obligationslånslån før tid, kan du vælge selv at købe obligationer tilbage på markedet, eller du kan få dit realkreditinstitut til at gøre det. Hvis du aftaler med realkreditinstituttet, at de skal gøre det, kan I lave en fastkursaftale, som betyder, at de køber for en fast kurs, så du ved, præcis hvad det koster dig at indfri dit obligationslån. Du skal dog være opmærksom på, at du også kommer til at betale kursskæring. Det er et beløb, der altid opkræves i forbindelse med obligationshandel. Det ligger typisk på 0,10 %, men det kan ændre sig i løbet af lånets løbetid.