Slide
Få mere ud af din formue
Demetra KL
Slide
Udnyt dit økonomiske potentiale
Uvildig finansiel rådgivning
Slide
Få overblik og overskud
Landbrugsrådgivning
Slide
Bliv klogere på markederne
Gratis prøveabonnement

Landbrugsrådgivning

Demetra ved, at et succesfuldt landbrug kræver mere end bare hårdt arbejde i marken og stalden. Et succesfuldt landbrug kræver også et stort økonomisk overblik med en klar strategi for råvaredisponering, risikostyring, finansiering og produktionsoptimering.

I kraft af vores mangeårige erfaring og viden om konjunkturudvikling samt vores løbende analyser af rente- og råvaremarkederne rådgiver vi bredt inden for landbruget og kan hjælpe dig med at opnå økonomisk overblik.     

Vigtigst af alt er vi din samarbejdspartner. Det betyder, at vi ingen interesse har i at sælge dig specifikke løsninger for at få provision, men ønsker at finde den bedste økonomiske strategi for lige netop dit landbrug. 

Demetra chats

Individuel rådgivning

Ønsker du rådgivning om eksempelvis valg af realkreditlån, afdragsprofil, rentestrategi eller sparring omkring omkostninger ved lånhjemtagning og konvertering af lån, er vores specielle rådgivningsaftale noget for dig. Vi hjælper dig med at stå stærkt i din forhandling med dit pengeinstitut og i udviklingen af en solid finansiel strategi.

Demetra all-users

Landbrugskoncept

Landbrugskoncept er for dig, som gerne vil følge med i markedsudviklingen og selv har interessen og tiden til at bruge vores analyser som grundlaget for landbrugets finansielle strategi og råvaredisponering. Konceptet er bygget op omkring vores markedsanalyser i publikationerne Agroanalysen og Agro Trend. Derudover afholdes der tre årlige informationsmøder. På disse møder opdaterer vi i dybden omkring bl.a. konjunkturerne, jordpriser, renter og råvaremarkederne.

Demetra chat-bubble

ERFA og gårdråd/bestyrelse

Demetra kan også bidrage med forskellige indlæg om bl.a. Business Cycle-udviklingen, finansiering og råvarernes prisudvikling i forbindelse med ERFA-gruppemøder eller til større forsamlinger. Derudover har vi også erfaring med at sidde i gårdråd/bestyrelser og bruge vores viden om risikostyring, råvaredisponering og låneforhandlinger med bank til at videreudvikle et landbrug i samarbejde med de andre kompetencer i gårdrådet/bestyrelsen. 

Demetra Analyser analyse

Analyser til landbruget

Agro Trend og Agroanalysen giver tilsammen et overblik over de vigtigste parametre, der kan påvirke landbrugets likviditet. Agroanalysen er en 14-dages publikation, der indeholder en vurdering af de internationale konjunkturer med vægten lagt på de amerikanske konjunkturer, fordi USA fortsat er ledende i det økonomiske verdensbillede. Agro Trend er en 14-dages publikation med løbende anbefalinger på købs-/salgssignaler. Agro Trend har til formål at vurdere den øjeblikkelige markedspuls på en række elementer: hvede, soja, mælk, svin, raps, gødning og olie.