Book et møde
book

Book et uforpligtende møde

Indtast venligst dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Porteføljemanager /rådgiver

Michael Balsby

Book et foredrag med Svend Jørgen Jensen

Indtast venligst dine oplysninger og ønsket dato for foredrag, så kontakter vi dig hurtigst muligt og tager en snak om det.

Stifter, chefstrateg

Svend Jørgen Jensen

Står du med spørgsmål omkring din økonomiske situation?

Vi kan hjælpe dig videre

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Står du spørgsmål omkring økonomisk optimering af dit landbrug?

Vi kan hjælpe dig videre.

Kunderådgiver

Karl Skovgaard

Jeg vil gerne høre mere om:

Indtast navn, email og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt

Få viden leveret direkte til din indbakke  

Hvad enten du i din professionelle færd eller som privatperson arbejder med landbrug eller finansielle markeder, er det essentielt at have adgang til den nyeste viden om udviklingen i markederne. Hver uge udarbejder vi nye analyser af flere forskellige markeder.  

Vi kombinerer denne analyse med vores ekspertise inden for konjunkturerne, således at vores konklusioner er baseret på en helhedsforståelse af markederne. Du kan derfor bruge vores analyser i arbejdet med din langsigtede strategi og/eller i den løbende timing af markederne.

Publikationerne henvender sig primært til privatpersoner, virksomheder og organisationer, der har interesse i eller direkte relation til aktie-, rente- og valutamarkederne. Derudover har vi en ugentlig publikation direkte henvendt til landbrugssektoren.

Agroanalyser

Agro Trend og Agroanalysen giver tilsammen et overblik over de vigtigste parametre, der kan påvirke landbrugets likviditet.
Agroanalysen er en 14-dages publikation, der indeholder en vurdering af de internationale konjunkturer med vægten lagt på de amerikanske konjunkturer, fordi USA fortsat er ledende i det økonomiske verdensbillede. Agro Trend er en 14-dages publikation med løbende anbefalinger på købs-/salgssignaler. Agro Trend har til formål at vurdere den øjeblikkelige markedspuls på hvede, soja, mælk, svin, raps, gødning og olie.

Publikationerne udkommer på skift hver tirsdag.

Business Cycle, Rente- og Aktieanalyse

Business Cycle og Aktiestrategi er en publikation, der hver uge analyserer og konkluderer på signifikante udviklinger på verdens store aktiemarkeder. Publikationen udkommer hver fredag.
Business Cycle og Rentestrategi er en publikation, hvori der hver uge foretages trendanalyse af de vigtigste udenlandske og danske obligationsmarkeder. Publikationen udkommer hver onsdag.

En gang om måneden udvides publikationerne med en analyse af Business Cycle og parametre, der er væsentlige for en langsigtet vurdering af det generelle aktie- og rentemarked.

Valutastrategi

Publikationen Valutastrategi udkommer to gange om ugen. Der er tale om trendanalyse af alle de vigtigste valutakryds mod danske kroner. Vi vil dog periodevist også medtage andre valutakryds, hvor der er tale om specielle setups. 

Publikationen er en værdifuld hjælp til at vurdere bevægelser på valutamarkedet med strategier til positionstagning og hjælp til den mellemlange og langsigtede timing.

Publikationen udkommer hver mandag og torsdag.

Vil du vide mere?

Kontakt os på 87 22 90 80 eller book et møde her!

Vi glæder os til at tale med dig.