Slide
Få mere ud af din formue
Demetra KL
Slide
Udnyt dit økonomiske potentiale
Uvildig finansiel rådgivning
Slide
Få overblik og overskud
Landbrugsrådgivning
Slide
Bliv klogere på markederne
Gratis prøveabonnement

Aktier og aktiehandel

Aktieverdenen er stor og spændende, men kan også være en stor mundfuld, hvis det er nyt land for dig. I denne artikel giver vi dig en intro til aktieverdenen. Du kan læse om, hvad aktier er, hvordan de handles, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil eller har investeret i aktier, m.m.

Når du ejer aktier, er du aktionær

Der findes overordnet tre aktionærtyper. De er opdelt efter, hvor stor en ejerandel du som aktionær har i et selskab.

 • En småaktionær eller minoritetsaktioner ejer en meget lille andel aktierne i selskabet.
 • En storaktionær eller hovedaktionær ejer størstedelen af aktierne i selskabet.
 • En eneaktionær ejer alle aktierne i selskabet.

Aktieinvesteringer – investering i aktier

Som aktionær kan du tjene penge på dine aktier på to måder:

Kursstigninger forekommer, hvis virksomhedens værdi stiger, og kursen på aktierne følger med. Kursstigninger ses typisk, når en virksomhed præsenterer et godt regnskab eller andre gode nyheder, der tyder på, at den vil klare sig godt fremover.

Udbytter er en del af en virksomheds overskud, som bliver udbetalt til aktionærerne. Udbytte kan udbetales en eller flere gange om året afhængigt af virksomhedens procedure. Dette kaldes udbytteaktier.

Udbytteaktier

De fleste virksomheder udbetaler en del af deres årlige overskud som udbytte til deres aktionærer. Du kan se på de enkelte aktieselskabers hjemmeside, hvornår de udbetaler udbytte. For nogen er det en gang årligt, mens andre gør det hvert kvartal eller hver måned.

Realiseret og urealiseret gevinst

Når en aktiekurs stiger, taler man om en gevinst af din investering. Disse kan opdeles i to typer:

 • En realiseret gevinst er de penge, du tjener, når du sælger en aktie, der er steget, siden du købte den.
 • En urealiseret gevinst er de penge, aktien er værd, hvis du beholder den og forventer, at den vil stige yderligere.

Forskellige aktieklasser

Nogle selskaber har inddelt deres aktier i to forskellige grupper: A-aktier og B-aktier. Typen af aktie kan have betydning for aktionærens stemmeret i bestyrelsen og ret til udbytte.

En A-aktie har typisk større betydning, når der skal stemmes, mens en B-aktie som regel giver aktionæren forlods ret til udbytte.

Noteret aktie og unoteret aktie

Aktier kan deles op i to kategorier: noterede og unoterede aktier. De unoterede aktier handles meget sjældent, hvis nogensinde, da der ofte er få ejere, som ikke ønsker at sælge deres aktier.

En noteret aktie er til gengæld den type, de fleste kender til. Det er aktier fra et noteret selskab, der handler deres aktier på et reguleret marked, det vil sige en børs. Noterede aktier kan handles frit på børsen, og derfor sker der ofte mange køb og salg af aktier i et selskab hver dag.

Det er ingen krav om, at et aktieselskabs aktier skal handles på børsen.

Guldaktier

Mange investorer har en idé om at investere i guldaktier eller guld. Guld afspejler markedets forventninger til inflationsudviklingen. Derfor stiger guldmineaktier mest lige efter en konjunkturnedgang. En af de største guldmineaktier er Newmont Mining. Denne guldaktie steg fra kurs 27 til kurs 68 på to år lige efter finanskrisen. Men da inflationsforventningerne blev svækket fra 2012 til 2016, faldt Newmont til kurs 17. Vær dog opmærksom på, at guld handles i dollars. Der er en tendens til, at guld og dollar bevæger sig modsat. Det er dog givet, at den største bevægelse ligger i guldet. Derfor er det en god idé at se på den amerikanske business cycle, herunder de ledende økonomiske indikatorer, men industriråvarer er også en god indikator for inflationsforventningerne.

Optrend og nedtrend

For at undgå større tab på dine aktier er vores generelle råd, at du kun skal investere i aktier, der er i optrend. Det kan være en god idé at anvende teknisk analyse til timingen. Brug for eksempel 12 måneders glidende gennemsnit.

Du bør undgå aktier, der er i nedtrend. De kan for eksempel være Danske Bank, SAS og Pandora:

 • Pandora gav et langsigtet salgssignal i kurs 800 i februar 2017.
 • Danske Bank gav salgssignal i kurs 246 i februar 2018.
 • SAS gav salgssignal kurs 13,27 i januar 2020.

Blandt aktier, der længe har været i købssignal, kan eksempelvis nævnes Ørsted. Her har købssignalet bestået siden april 2017 i kurs 269,00. Novo Nordisk har været i købssignal siden januar 2019.

Aktiekurser kan svinge meget

En aktiekurs er prisen på en aktie. Der er mange faktorer, der kan påvirke aktiekursen, så den aktuelle salgs- eller købspris på en aktie ændrer sig hele tiden. Den kan eksempelvis påvirkes af:

 • Virksomhedens regnskab
 • Den generelle økonomiske udvikling i branchen
 • Investorernes risikovillighed
 • Forventningerne til virksomhedens fremtid
 • Problemer i ledelsen eller rygter om virksomheden
 • Udvikling i vækst, rente, osv. på markedet

Beskatning af aktier

Du skal betale skat af aktier ligesom alt anden indkomst. Reglerne for beskatning af aktier er dog anderledes og mere fordelagtige, da de beskattes som kapitalindkomst.

Hvor meget du skal betale i skat af dine aktier, afhænger af hvor meget du tjener på dem, altså størrelsen på din gevinst.

 • Gevinster op til 54.000 kroner beskattes med 27 %
 • Alt over 54.000 kroner beskattes med 42 %

Aktiesparekonto

Med en aktiesparekonto kan du opnå en mere gunstig beskatning end ved normal aktieinvestering. Aktiesparekontoen er et initiativ fra den danske regering, der skal være med til at fremme aktiekulturen i Danmark. En aktiesparekonto består af en indlånskonto og et værdipapirdepot.

Pr. 1. januar 2021 kan du maksimalt indsætte 102.300 kroner i alt på din aktiesparekonto. Dette beløb kan du efterfølgende investere i aktier eller aktiefonde, der registreres i værdipapirdepotet. Det er kun muligt at investere frie midler, det vil sige almindelig opsparing, og du kan derfor ikke investere eksempelvis pensionsmidler eller midler i en virksomhed på din aktiesparekonto.

Beskatningen foregår efter lagerbeskatningsprincippet og er på 17 %. Det betyder, at du bliver beskattet af både realiserede og urealiserede gevinster – altså værdipapirer du har solgt i årets løb, og værdipapirer du stadig ejer.

Hvis du taber penge på dine aktier, kan tabet fremføres til fradrag i gevinster i de følgende år. Det gælder dog kun for investeringer fra aktiesparekontoen.

Risici ved investering i aktier

Der er altid en risiko ved at investere, og det gælder naturligvis også for investering i aktier. Hvis du er ude efter en kortsigtet investering, er aktier særligt risikabelt. Den generelle opfattelse af aktieinvesteringer er, at man skal investere og beholde aktierne, fordi aktiemarkedet stiger over tid. Den primære årsag til dette er den økonomiske vækst, der sker over tid og fører til, at virksomhedernes omsætning og indtjening vokser. Det er en situation, vi har set siden 1980’erne, men før den tid var der perioder, hvor aktiemarkedet gennemgik en sidelæns bevægelse, for eksempel fra år 1900 til 1923 og igen fra 1963 til 1980. Det er altså ikke helt sikkert, at du får et fornuftigt afkast ved den såkaldte køb-og-behold-strategi, men de historiske erfaringer viser dog, at aktier over en længere periode i gennemsnit har givet et højere afkast end obligationer.

Hvis en virksomhed går konkurs, er aktionærerne blandt de sidste til at få deres penge. Det er en af grundene til, at investering i aktier er risikofyldt. Derfor er det også vigtigt at sprede dine investeringer over flere aktier, så du ikke mister hele formuen, hvis udviklingen ikke går som forventet.

Nogle vælger at placere deres investering i en investeringsfond. Fonden spreder formuen i mange forskellige selskaber for at mindske risikoen for, at du mister.

Det kan også være, du er interesseret i:

FAQ – Spørgsmål om aktier

Hvad er aktier?

En aktie er et værdipapir, der viser, at du har medejerskab i en virksomhed. Når du køber en aktie, køber du derfor en lille del af virksomheden. Det giver dig ikke ret til at bestemme i det daglige, men det giver dig blandt andet del i et eventuelt overskud i virksomheden.

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab er en virksomhed, der har opdelt sin værdi i aktier. Det betyder, at stifteren/stifterne af aktieselskabet ikke ejer det alene. Det ejes af alle, der investerer i en eller flere aktier i virksomheden.

Hvordan investerer man i aktier?

Der er flere måder at komme i gang med aktieinvestering. De fleste køber aktier gennem deres net- eller mobilbank eller på en anden digital handelsplatform. Du kan også sætte dine penge i en investeringsfond, som herefter investerer på dine vegne.

Hvem kan rådgive om investering i aktier?

Hos Demetra har vi mange års erfaring med investering i aktier, så vi kan rådgive dig, hvis du går med tanker om aktieinvestering. Kontakt os i dag for at vide mere.

Hvornår skal man købe aktier?

Vi anbefaler at investere i aktier, når de er optrend for at minimere risikoen for større tab.

Hvornår åbner og lukker aktiemarkedet?

Den danske børs har åbent 09.00 til 17.00. Det amerikanske aktiemarked (Nasdaq og NYSE) har åbent 15.30 til 22.00 dansk tid.

Hvad er en aktiesparekonto?

En aktiesparekonto giver dig mere fordelagtige betingelser for aktieinvestering. Den består af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan indsætte op til 102.3000 kroner på din aktiesparekonto, som du herefter kan investere. Du beskattes efter lagerbeskatningsprincippet med 17 % årligt.

Hvordan sælger man sine aktier?

De fleste sælger deres aktier direkte gennem deres net- eller mobilbank. Du kan som regel også kontakte din bank.