Slide
Få mere ud af din formue
Demetra KL
Slide
Udnyt dit økonomiske potentiale
Uvildig finansiel rådgivning
Slide
Få overblik og overskud
Landbrugsrådgivning
Slide
Bliv klogere på markederne
Gratis prøveabonnement

En kort horisont eksisterer ikke

Hos Demetra Fondsmæglerselskab er vi langsigtede investorer og af den opfattelse, at en defensiv strategi er vejen til et godt afkast i det lange løb. Vi vil påstå, at verden faktisk er meget forudsigelig. Derfor mener vi, at vores analytikkers viden om fundamentale tendenser, teknisk analyse og cykliske bevægelser være med til at forudsige bevægelserne i markederne i det lange løb.

Investeringsforeningen Demetra KL har helt frie rammer til at fastsætte andelen af aktier og obligationer mellem 0 og 100 %, så din investering kan øges og beskyttes i et evigt foranderligt marked. Denne fordeling foretages på basis af en nedskrevet og dynamisk investeringsmodel. Fleksibiliteten i investeringsforeningen betyder, at du ikke hele tiden skal tage aktivt stilling til enkelte aktier eller obligationer.

Vi tror på, at investeringsforeningen Demetra KLs strategi er den sundeste og mest profitable for vores kunder. Vores model har til formål at skabe et stabilt og udbytterigt afkast uden risiko for de store tab, der opstår, når markederne er i frit fald. Risikoen ved investering i investeringsforeningen Demetra KL er et forventet minimum afkast svarende til afkastet på lange obligationer.

Risikofaktorer

Investor skal i særlig grad være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, kreditrisiko, rente- og obligationsmarkedsrisiko, modpartsrisiko, risiko vedr. kontantindestående og valutarisiko, som nærmere beskrevet under punktet Risikoforhold og risikofaktorer, kan have indflydelse på investeringernes værdi.

Office Demetra Afkast

Investeringsforeningen Demetra KL