Slide
Få mere ud af din formue
Demetra KL
Slide
Udnyt dit økonomiske potentiale
Uvildig finansiel rådgivning
Slide
Få overblik og overskud
Landbrugsrådgivning
Slide
Bliv klogere på markederne
Gratis prøveabonnement

Investeringsforeningen Demetra KL

Demetra Fondsmæglerselskab A/S baserer sin tilgang til markederne på grundig analyse af økonomien og markederne. Vi forholder os til faktuelle tal og markedsmekanismer. 

Demetra Fondsmæglerselskab A/S arbejder uafhængigt af banker og andre foreninger.

Vi investerer for dig – udelukkende med henblik på at skabe størst muligt afkast med mindst mulig risiko. 

Lad os præcisere risikoen ved investeringen i Demetra KL:

Demetra KL følger en defensiv investeringsstrategi, der sigter mod at skabe stabile og udbytterige afkast på lang sigt. Demetra KL ønsker at minimere risikoen for store tab, især når markederne er udfordrende. Risikoen ved investering i Demetra KL svarer til det forventede minimumsafkast på lange obligationer.

Risikofaktorer: Her er nogle af de risikofaktorer, du bør være opmærksom på som investor:

Aktiemarkedsrisiko: Variationer i aktiemarkedet kan påvirke investeringens værdi.

Kreditrisiko: Risikoen for, at udstedere af obligationer ikke kan opfylde deres forpligtelser.

Rente- og obligationsmarkedsrisiko: Ændringer i rentesatser og obligationspriser kan påvirke investeringen.

Modpartsrisiko: Risikoen for, at en modpart ikke kan opfylde sine forpligtelser.

Risiko vedr. kontantindestående: Risikoen forbundet med at have pengestående i kontanter.

Valutarisiko: Risikoen for valutakursændringer, hvis investeringen involverer udenlandske valutaer.

Risikoindikator: Demetra KL er klassificeret som en middel-lav risikoklasse med en summarisk risikoindikator på 3 ud af 7. Dette indikerer, at mulige tab ved fremtidig performance forventes at være på et middel-lavt niveau. Husk altid at gøre din egen forskning, forstå de specifikke risici ved dine investeringer og konsultere en finansiel rådgiver, hvis du er usikker. Investering indebærer altid en vis grad af risiko, og det er vigtigt at være opmærksom på potentielle tab.

Demetra Fondsmæglerselskab A/S har stor respekt for de kunder, der viser os tillid ved at placere deres formue hos investeringsfonden Investin Demetra. Det forpligter.

Det er derfor vigtigt for os at forsvare vores kunders kapital ved hjælp af en strategi baseret på en solid viden om business cycle-modeller og leading indicators, som danner grundlaget for vores investeringskoncept.

I investeringsforeningen Demetra KL arbejdes der med en åben agenda og der tjenes ikke på kurtage, provision og andre indirekte omkostninger, når der investeres.  

Det er vores målsætning at være det stabile fundament i din investeringsportefølje.

Redegørelse om påbud.

Demetra lock

Vi beskytter din formue

I investeringsforeningen Demetra KL er vi langsigtede investorer og er af den opfattelse, at en defensiv strategi er vejen til et godt afkast i det lange løb. Vores analytikkers evne til at læse markedet giver vores kunder en klar fordel.

Vores investeringsstrategi er baseret på viden, respekt og grundig analyse af økonomien. 

Demetra signature

Investeringsstrategi

En investering hos investeringsforeningen Demetra KL giver dig fuld fleksibilitet. Vi har helt frie rammer til at fastsætte andelen af aktier og obligationer mellem 0 og 100 %, så din investering kan øges og beskyttes i et evigt foranderligt marked.
Dine penge arbejder altså aktivt for dig, helt uden at du skal forholde dig til noget.

Demetra return

Afkast

I strategien bag investeringsforeningen Demetra KL lægges der vægt på at bevare eller forsvare kapitalen i urolige markeder. I investeringsforeningen Demetra KL betales der ikke formidlings- eller tegningsprovision til rådgivere.

Det betyder, at en større del af afkastet tilfalder investorerne.