Slide
Få mere ud af din formue
Demetra KL
Slide
Udnyt dit økonomiske potentiale
Uvildig finansiel rådgivning
Slide
Få overblik og overskud
Landbrugsrådgivning
Slide
Bliv klogere på markederne
Gratis prøveabonnement

Investeringsforeningen Demetra KL

Demetra Fondsmæglerselskab A/S baserer sin tilgang til markederne på grundig analyse af økonomien og markederne. Vi forholder os til faktuelle tal og markedsmekanismer. 

Demetra Fondsmæglerselskab A/S arbejder uafhængigt af banker og andre foreninger.

Vi investerer for dig – udelukkende med henblik på at skabe størst muligt afkast med mindst mulig risiko. 

Demetra Fondsmæglerselskab A/S har stor respekt for de kunder, der viser os tillid ved at placere deres formue hos investeringsfonden Investin Demetra. Det forpligter.

Det er derfor vigtigt for os at forsvare vores kunders kapital ved hjælp af en strategi baseret på en solid viden om business cycle-modeller og leading indicators, som danner grundlaget for vores investeringskoncept.

I investeringsforeningen Demetra KL arbejdes der med en åben agenda og der tjenes ikke på kurtage, provision og andre indirekte omkostninger, når der investeres.  

Det er vores målsætning at være det stabile fundament i din investeringsportefølje.

Redegørelse om påbud.

Demetra lock

Vi beskytter din formue

I investeringsforeningen Demetra KL er vi langsigtede investorer og er af den opfattelse, at en defensiv strategi er vejen til et godt afkast i det lange løb. Vores analytikkers evne til at læse markedet giver vores kunder en klar fordel.

Vores investeringsstrategi er baseret på viden, respekt og grundig analyse af økonomien. 

Demetra signature

Investeringsstrategi

En investering hos investeringsforeningen Demetra KL giver dig fuld fleksibilitet. Vi har helt frie rammer til at fastsætte andelen af aktier og obligationer mellem 0 og 100 %, så din investering kan øges og beskyttes i et evigt foranderligt marked.
Dine penge arbejder altså aktivt for dig, helt uden at du skal forholde dig til noget.

Demetra return

Afkast

I strategien bag investeringsforeningen Demetra KL lægges der vægt på at bevare eller forsvare kapitalen i urolige markeder. I investeringsforeningen Demetra KL betales der ikke formidlings- eller tegningsprovision til rådgivere.

Det betyder, at en større del af afkastet tilfalder investorerne.