Finansnyt

3 gange “key reversal” i USD/JPY?


Vi har i længere tid anset faldet i USD/JPY som værende et kile-formet afslutningsmønster, og det kan nu være udløst ved hjælp af den japanske intervention. Samtidig giver morgenens intervention anledning til et potentielt vendesignal (“key reversal”) i både dags-, uge- og månedchartet som illustreret i chartene herover (øverste viser på dagsbasis, i midten på ugebasis og nederst på månedsbasis). Det indikerer som min. et potentiale til 95, men det kan betyde en test af 100 niv., når vi kigger lidt længere fremad. Læg dertil, at der samtidig er 2. divergenser i alle tidsintervaller, hvilket kan give Bank of Japan større held med interventionen end normalt.