Finansnyt

Antal kørte miles i USA falder igen

Grafen herover viser estimat af “miles driven” i USA iflg. det amerikanske transportministerium. De grå områder markerer amerikanske recessionsperioder, og det er tydeligt, at der normalt er sammenhæng mellem antal kørte miles og væksten. Det bekymrende lige nu er, at der efter recessionen i 2008-2009 kun var tale om en meget beskeden fremgang i antal kørte miles, der igen viser en negativ tendens. Trafik-rapporten fra det amerikanske transportministerium for oktober kan downloades her:

Traffic Volume Trends October 2011