Finansnyt

Arbejdsløsheden faldt lidt i Europa, men ikke…

Arbejdsløsheden i eurozonen fra 12,2% til 12,1% i juni. Men det gjaldt ikke for ungdomsarbejdsløsheden, der steg en smule fra 22,7% til 22,8%. Der er fortsat tale om en ganske skræmmende udvikling i de sydeuropæiske lande. Mens den tyske ungdomsarbejdsløshed (under 25 år) er på 7,5% (den hvide linie), så er den i Italien på 39,1%, i Portugal på 41% og i Spanien på hele 56,1%, som grafen herover viser. Det viser, at der er noget, der ikke fungerer, og en af forklaringerne er naturligvis den ulige konkurrencesituation, som vores tidligere planche over lønudgifterne viser.