Finansnyt

Arbejdsløsheden i eurozonen nåede nye højder

Arbejdsløsheden i eurozonen nåede nye rekordhøjde i november på 11,8% (den hvide kurve). Det viser endnu en gang med tydelighed, at forskellene i zonen øges i stedet for at blive indsnævret, og at man er meget langt væk fra den konvergens, der lå til grund for den fælles valuta. Grafen herover viser tydeligt, hvordan vandene skilles i forbindelse med finanskrisen i 2008, hvor den spanske arbejdsløshed begyndte at stige voldsomt (den grønne linie) og nu er på 26,6%, mens den tyske stort set vedblev med at falde og nu er på kun 5,4% (den gule linie).