Finansnyt

Arbejdsløsheden i eurozonen på ny rekord

Det gik godt med arbejdsløsheden i eurozonen (hvid linie) frem til indførelsen af den fælles valuta i 1999. Det gik også godt i midten af 2000’erne, hvor eftervirkningerne af IT boblen blev overstået. Det samme med renten i eurozonen. Den røde linie viser den 10 årige spanske rente, mens den gule linie er den tilsvarende tyske rente. Der var tale om den perfekte sammensmeltning af renten op til euroens indførelse, og dette parløb varede ved indtil finanskrisen ødelagde “idyllen”. Arbejdsløsheden begyndte at stige (fra 7,30% til nu 11,60%), hvilket er ny rekord, som det fremgår. Det fik også renten til at gå i hver sin retning, idet markedet begyndte at bruge renten som den ventil, som den fælles valuta spærrede for.