Finansnyt

Bank of England fastholdt renten på 0,5%

Det kom ikke som den store overraskelse, at Bank of England valgte at fastholde renten på 0,50% efter dagens rentemøde. Det betyder dog samtidig, at der fortsat er tale om en negativ realrente i UK. Grafen herover viser øverst med den røde linie den britiske baserate på 0,50%. Den grønne linie er den 10 årige statsobligationsrente, mens den blå linie er den britiske inflationsrate. Som det ses, er både baserate og den 10 årige rente under den aktuelle inflation. Inflationen er godt nok faldende, så den negative rente er aftagende. Den nederste kurve viser netop den historiske udvikling i baserate renset for inflation.