Finansnyt

Betalingbalancen kan være med til at svække pundet

gbpdkk200314

Grafen herover viser udviklingen i det britiske betalingsbalance underskud i forhold til BNP (den hvide kurve). Yderligere svækkelse i betalingsbalancen kan være med til at underminere pundets nuværende position. Den gule kurve viser netop udviklingen i GBP/DKK forholdet.