Finansnyt

Dagens finanskalender

09.00 DK industriproduktionen for oktober.
09.00 Schweiz valutareserverne for november.
09.30 Sverige budgetbalancen for november.
10.00 Norge industriproduktionen for oktober.
10.30 UK industriproduktionen for oktober.
11.00 ECBs Mario Draghi taler i Budapest.
12.00 Tyskland industriproduktionen for oktober.
14.30 US arbejdsmarkedsrapport for november.
14.30 Canada arbejdsløshedstal for november.
15.55 US Univ. of Mich. forbrugertillid for december.
16.00 UK BNP estimat for nov. fra NIESR.
16.00 Bundesbanks Jens Weidmann taler i Berlin.
21.00 US forbrugerkreditter for oktober.
Søndag
02.30 Kina forbruger- og producentpriser for nov.
06.30 Kina industriproduktionen for november.
06.30 Kina detailsalget for november.
Mandag
00.50 Japan BNP for 3. kvartal (endelige tal).
00.50 Japan handels- og betalingsbalance for okt.
06.00 Japan forbrugertillid for november.
07.00 Japan Eco Watchers Survey for november.
08.00 Tyskland handels- og betalingsbalance for okt.