Finansnyt

Dagens finanskalender

08.00 Tyskland detailsalget for januar.
08.30 Sverige PMI indexet for feb. fra Swedbank.
09.00 Norge PMI indexet for februar.
09.30 Sverige BNP for 4. kvartal.
09.30 Schweiz PMI indexet for februar.
09.30 Sverige betalingsbalancen for 4. kvartal.
09.55 Tyskland PMI index for feb. (endelige tal).
10.00 Eurozone PMI index for feb. (endelige tal).
10.00 Norge arbejdsløshedstal for februar.
10.30 UK PMI index for februar fra CIPS.
10.30 UK realkreditlån og forbrugerkreditter for jan.
10.30 UK pengemængden for januar.
11.00 DK PMI index for februar fra DILF.
11.00 Eurozonen inflations estimat for feb.
11.00 Eurozone arbejdsløshedstal for januar.
14.30 US personlige indkomster, forbrug og opsparingskvoten for januar.
14.30 US PCE prisdeflator for januar.
14.30 Canada BNP for december.
14.58 US PMI index for feb. fra Markit (endeligt tal).
15.55 US Univ. of Mich. forbrugertillid for feb.
16.00 US byggeinvesteringer for januar.
16.00 US ISM indexet for februar.
Lørdag
04.00 US Feds. Ben Bernanke taler i San Francisco.
Mandag
00.50 Japan monetære base for februar.
01.01 UK boligmarkedsindex for februar.
01.30 Australien byggetilladelser for januar.