Finansnyt

DAX indexet er langt foran Sentix investor tilliden

Den europæiske investortillid steg igen i februar, men er med -3,9 fortsat under det neutrale nulpunkt (den hvide kurve), og det er også langt bagefter DAX indexet (gul linie), der er stormet opad og nu er tæt på at ramme 2008 toppen. Der er simpelthen også her et misforhold mellem stemningsbarometret og aktiemarkedet.